اصطلاحات فرودگاهي

برخي از واژگان وجود دارند كه ممكن است براي عموم قابل درك نباشد اما به كرات از آن استفاده مي شود از اين رو تصميم گرفتيم براي هر كدام توضيحاتي ساده ارائه دهيم تا همه ي مسافران با آن آشنا شوند.

چك اين : به سالني كه بارها را تحويل مي دهيد و كارت پرواز خود را جهت خروج تحويل مي گيريد.

ترانزيت : به سالني گفته مي شود كه مسافران پس از تحويل دادن بار و دريافت كارت پرواز خود به اين سالن وارد مي شوند.

بوردينگ : به آخرين سالني گفته مي شود كه قبل از پرواز در حال انتظار هستيد.

اصطلاحات فرودگاهي

كانتر : به باجه هايي گفته مي شود كه در سالن چك اين قرار دارند و شماره گذاري شده اند و مسافران جهت تحويل بار و دريافت كارت پرواز بايد به آن ها مراجعه كنند.

گيت : به درب هايي گفته مي شود كه در سالن بوردينگ قرار گرفته است و مسافران جهت سوار شدن به هواپيما بايد از اين درب ها عبور كنند و كارت پرواز خود رائه نمايند.

ايرلاين : به شركت هواپيمايي گفته مي شود.

بِلت : به قسمتي گفته مي شود پس از پياده شدن از هواپيما به آن سالن مراجعه مي كنيد محل قرار گرفتن بار مسافران را بِلت مي گويند.

اصطلاحات پر كابرد فرودگاهي

جامه دان : جامه دادن به خدماتي كه در خصوص بار همراه مسافران و موارد مربوط به آن گفته مي شود در سالن ورودي دفاتري به همين نام جهت پيگيري بار مسافران وجود دارد.

فلايت : فلايت به پروازي گفته مي شود بين يك مبدا و مقصد انجام مي شود. هر پروازي داراي يك شماره مشخص است و براي دريافت اطلاعات پرواز بايد شماره پرواز را داشته باشيد.

لي اوور : اين اصطلاح به توقف ميان راه و يا پرواز گفته مي شود. براي رسيدن به مقصد مسافران بايد پياده شوند و مجددا سوار بر هواپيماي ديگري شوند كه اين انتظار ممكن است چند دقيقه تا چند ساعت زمان ببرد كه به اين وضعيت لي اوور گفته مي شود.

ديلي : به تاخير در پرواز يا فرود هواپيما گفته مي شود.

رزرو هتل ايبيس و هتل نووتل تهران

نوشته شده توسط نرگس رحيمي | ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۲۹:۰۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |